สาขา The Walk ราชพฤกษ์ ชั้น 2 โซนการศึกษา

189 ถ.ราชพฤกษ์ หมู่ที่ 2 บางขุนกอง บางกรวย นนทบุรี 11130
โทร 0951652244
เวลาทำการ : เปิดทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ เวลา 10.00-18.00น.

สาขา เซ็นทรัลมหาชัย ชั้น 1 โซนการศึกษา

หมู่ที่ 4 เลขที่ 98 ถนน 35 นาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
โทร 080-209-9844
เวลาทำการ : เปิดทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ เวลา 10.00-18.00น.